Skötsel

Under vintern används tillskottsvärme när temperaturen går under -10°C. Fjärrvärme är framdraget till växthusen. När knopparna kommer i mitten av mars är det viktigt att hålla växthuset fritt från frost vilket annars kan orsaka stora skördeborfall. Plantorna beskärs hårt en gång under vintern i månadsskiftet januari/februari. Under sommaren beskärs stockarna fem till sex gånger. Utan beskärning skulle växthuset vara fullt av grönmassa och vindruvsskörden skulle bli minimal. En vinranka (gren) kan lätt dra iväg 10-15 meter om den inte beskärs. Bevattning sker sparsamt genom droppbevattning. Vinstockarna har en enorm förmåga att etablera ett djupt rotsystem och det är viktigt att inte lura plantan till att utveckla ett grunt rotsystem genom riklig bevattning. I Tyskland har det varit förbjudet att bevattna i fält fram till 2003. Genom bevattning kan skördarna drivas upp och därmed kvaliteten försämras. Hos Åke Wester används endast biologisk bekämpning i form av rovkvalster vid angrepp av spinn.


Avstjälkade och krossade druvor
 
Avstjälkningsmaskin
 
Endast stjälkar
         

Vinpressning
 
Varuprov